BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Avrasya coşkusu

Avrasya coşkusu

İs­tan­bul’da bu yıl 30. kez dü­zen­le­ne­cek Kı­ta­la­ra­ra­sı Av­ras­ya Ma­ra­to­nu, bu­gün ko­şu­la­cak.DÜNYA BİZİ İZLEYECEK ­İs­tan­bul’da bu yıl 30. kez dü­zen­le­ne­cek Kı­ta­la­ra­ra­sı Av­ras­ya Ma­ra­to­nu, bu­gün ko­şu­la­cak. Ma­ra­ton, A­na­do­lu ya­ka­sın­da Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü gi­şe­le­ri­nin 300 met­re ge­ri­sin­de baş­la­ya­cak ve bu yıl ilk kez Sul­ta­nah­met At Mey­da­nı’n­da so­na e­re­cek. Ma­ra­ton­da ge­çen yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da top­lam 1 mil­yon do­lar pa­ra ö­dü­lü da­ğı­tı­la­cak. Bu a­ra­da, bu yıl 100’e ya­kın u­lus­la­ra­ra­sı te­le­viz­yon ka­na­lı­nın ma­ra­to­nu can­lı ve­ya bant ya­yı­nıy­la ha­ber ya­pa­ca­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT