BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kart çetesi çökertildi

Kart çetesi çökertildi

İs­tan­bul’da, ba­zı ban­ka müş­te­ri­le­ri­nin pa­ra­la­rı­nın ken­di­le­rin­den ha­ber­siz çe­kil­di­ği ge­rek­çe­siy­le sav­cı­lı­ğa baş­vur­ma­sı ü­ze­ri­ne so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.İs­tan­bul’da, ba­zı ban­ka müş­te­ri­le­ri­nin pa­ra­la­rı­nın ken­di­le­rin­den ha­ber­siz çe­kil­di­ği ge­rek­çe­siy­le sav­cı­lı­ğa baş­vur­ma­sı ü­ze­ri­ne so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı. O­pe­ras­yon­da çete lideri i­le bir­lik­te a­ra­la­rın­da 5 ka­dı­nın ve da bu­lun­du­ğu şe­be­ke ü­ye­le­ri gö­zal­tı­na a­lı­ndı. Gö­zal­tı­na a­lı­nan­lar a­ra­sın­da bir nü­fus mü­dü­rü­nün de bu­lun­du­ğu id­di­a e­di­ldi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116856
  % 0.23
 • 3.7716
  % -0.91
 • 4.6151
  % -0.97
 • 5.2351
  % -0.93
 • 161.284
  % -1.05
 
 
 
 
 
KAPAT