BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sağanak sürprizi

Sağanak sürprizi

İs­tan­bul’da yer yer sa­ğa­nak şek­lin­de gö­rü­len yağ­mur, ba­zı nok­ta­lar­da şid­de­ti­ni art­tı­ra­rak ha­ya­tı o­lum­suz et­ki­le­di.İs­tan­bul’da yer yer sa­ğa­nak şek­lin­de gö­rü­len yağ­mur, ba­zı nok­ta­lar­da şid­de­ti­ni art­tı­ra­rak ha­ya­tı o­lum­suz et­ki­le­di. Yağ­mu­ra ha­zır­lık­sız ya­ka­la­nan va­tan­daş­lar o­to­büs du­rak­la­rı­na ve sa­çak­la­rın al­tı­na sı­ğın­dı. Yağ­mur­dan ko­run­mak i­çin baş­la­rı­na po­şet ge­çi­ren ba­zı va­tan­daş­lar i­se il­ginç gö­rün­tü o­luş­tur­du. Yağ­mu­ru fır­sat bi­len şem­si­ye sa­tı­cı­la­rı da ö­zel­lik­le Tak­sim ve çev­re­sin­de yok sat­tı. Yağ­mu­run bu­gün de ba­zı nok­ta­lar­da et­ki­li ol­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT