BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Lig merceği

Lig merceği

Ömer Vahap Yalçın RecepTurk­cell Sü­per Lig, 8.Haf­ta ma­çı >> AN­TAL­YA Ömer Vahap Yalçın Recep Şenol Abdullah Sedat Ertuğrul Ali Zitouni Ngwenya Djiehoua Sakat: Burak Tok Cezalı: (Hakan Özmert ve Uğur Kavuk kadro dışı) >> ­HA­CET­TE­PE ­Re­cep U­fuk A­mir ­Te­li ­Mu­rat ­Ka­dir Ol­gay ­Li­ka ­Sand­ro ­Zo­ko İb­ra­him Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Yok S­TAT: A­ta­türk SA­AT: 14.00 HA­KEM­LER: İl­ker Me­ral, İs­ma­il Kö­se, M.Cem Ha­noğ­lu, 4.ha­kem: Mür­vet Se­zer --------------------------- Turk­cell Sü­per Lig, 8.Haf­ta ma­çı >> A.GÜ­CÜ Ser­kan El­ya­sa ­Bu­rak ­Mo­i­ne İl­kem ­Gök­han ­Bar­ba­ros ­Cem Can ­Mu­rat Er­do­ğan ­Meh­met Yıl­maz ­Ja­ba (Ig­le­si­as) Sa­kat: O­nur ­Ce­za­lı: Yok >> ­KAY­SE­Rİ So­u­ley­ma­no­u ­Dur­muş A­li Tu­ran E­ren (Ay­dın) ­To­le­do ­Meh­met To­puz ­Ra­gıp Ab­dul­lah ­Meh­met E­ren ­Tur­gay (Can­ge­le) ­Pu­ro­viç (Ag­ha­ho­wa) Sakat: Koray, Aghahowa Cezalı: Saidou S­TAT: 19 Ma­yıs SA­AT: 14.00 HA­KEM­LER: Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu, H.A­til­la Gök­bil­gin, Mus­ta­fa İs­pi­roğ­lu, 4.ha­kem: F.Ser­kan Ko­çak ------------------------------- Turk­cell Sü­per Lig, 8.Haf­ta ma­çı >> ­KON­YA Jef­fer­son ­Ci­han Ö­mer İs­ma­il Er­han Al­bay­rak ­Mus­ta­fa ­Za­fer De­mir ­Ka­u­e ­Fah­ri ­Vey­sel Er­dal (T­he­a­o) Sa­kat: Ko­ray Ce­za­lı: Yok >> ­BE­LE­Dİ­YE ­Beh­ram ­Rız­van ­Ce­sa­ri­o ­Mah­mut Ek­rem ­Ke­rim E­fe T­ji­ku­zu Er­man İb­ra­him A­kın Ad­ri­a­no ­Sa­kat: O­kan, Beb­be, Ha­sa­giç Ce­za­lı: Yok S­TAT: B.Bld.A­ta­türk SA­AT: 14.00 HA­KEM­LER: Ab­dul­lah Yıl­maz, Mus­ta­fa Sön­mez, Ö.Fa­tih Ka­lay­cı, 4.ha­kem: Öz­gür Yan­ka­ya ­Gü­nün p­rog­ra­m› ­BANK AS­YA 1.LİG 14.00 Ka­sım­pa­şa-­Bo­lu R.Tay­yip Er­do­ğan S­ta­dı 14.00 Er­ci­yes-­Kar­şı­ya­ka B.Bld.A­ta­türk 14.00 A­da­na-­Gün­gö­ren Bld. 5 O­cak S­ta­dı 14.00 Di­yar­ba­kır-K.Ka­ra­bük­ A­ta­türk S­ta­dı TFF 2.LİG >> 1.Grup 14.00 Pen­dik-­Geb­ze ­Pen­dik S­ta­dı 14.00 BUG­SAŞ-­Dar­da­nel­ OS­TİM S­ta­dı 14.00 Kör­fez Bld.-­Bey­ler­be­yi­ Al­pars­lan Tür­keş S­ta­dı 14.00 Sa­rı­yer-­Bo­zü­yük Y.Zi­ya Ö­niş S­ta­dı 14.00 E­yüps­por-­Da­rı­ca GB­ E­yüp S­ta­dı >> 2.Grup 14.00 Tar­sus İY-­Mar­ma­ris Bld. B.Ko­ca­maz S­ta­dı 14.00 Ak­hi­sar Bld.-­Tur­gut­lu­ İl­çe S­ta­dı 14.00 Fet­hi­ye­-A­lan­ya­ İl­çe S­ta­dı 14.00 Al­tı­nor­du­-Af­yon­ Al­san­cak S­ta­dı 14.00 Bu­ca-­De­niz­li Bld. İl­çe S­ta­dı >> 3.Grup 14.00 Mal­te­pe-Z.Bur­nu ­Mal­te­pe S­ta­dı 14.00 Kır­şe­hir-­Kon­ya Şe­ker­ A­Hİ S­ta­dı 14.00 T.Te­le­kom­-E­ti­mes­gut Ş. ­Te­le­kom S­ta­dı 14.00 Kı­rık­ka­le-­Mer­sin İY F.Ka­ra­bu­dak S­ta­dı 14.00 A­li­bey­köy-­Bey­koz 1908­ A­li­bey­köy S­ta­dı >> 4.Grup 14.00 To­kat­-A.Se­bat G.O.Pa­şa S­ta­dı 14.00 ­Çan­kı­rı Bld.-Of­ A­ta­türk S­ta­dı 14.00 Ar­sin-Y.Yoz­gat­ İl­çe S­ta­dı 14.00 Er­zu­rum-­Kars ­Ce­mal Gür­sel S­ta­dı >> 5.Grup 14.00 ­Şan­lı­ur­fa­-İs­ken­de­run DÇ 11 Ni­san S­ta­dı 14.00 A­dı­ya­man­-E­la­zığ­ A­ta­türk S­ta­dı 14.00 Bld.Van-­Mar­din­ A­ta­türk S­ta­dı 20.00 Ma­lat­ya Bld.-­GAS­Kİ­ İ­nö­nü S­ta­dı TFF 3.LİG >> 1.Grup 14.00 Y.Bos­na­-Or­han­ga­zi GB B.Pa­şa S­ta­dı 14.00 Lü­le­bur­gaz-­Ya­lo­va 8 Ka­sım S­ta­dı >> 2.Grup 14.00 Ban­dır­ma-­Me­ne­men Bld. 17 Ey­lül S­ta­dı 14.00 Ay­dın-­Ba­lı­ke­sir­ Ad­nan Men­de­res 14.00 Is­par­ta-­Göz­te­pe­ A­ta­türk S­ta­dı 14.00 M.K.Pa­şa-­Tor­ba­lı M.K.Pa­şa S­ta­dı >> 3.Grup 14.00 Ni­lü­fer-­Tav­şan­lı T­Kİ ­Ve­led­rom Dış Sa­ha 14.00 Düz­ce­-İ­ne­göl 18 Tem­muz S­ta­dı 14.00 Ke­çi­ö­ren­gü­cü-­Pur­sak­lar­ Ak­te­pe S­ta­dı 14.00 U­şak-­Ke­çi­ö­ren Bld. 1 Ey­lül S­ta­dı 14.00 Or­han­ga­zi­-Ak­sa­ray­ İl­çe S­ta­dı >> 4.Grup 14.00 ­Ün­ye-­Bu­lan­cak­ İl­çe S­ta­dı 14.00 Er­zin­can-DÇ Div­ri­ği 13 Şu­bat S­ta­dı 14.00 A­rak­lı-­Kas­ta­mo­nu­ İl­çe S­ta­dı 14.00 Baf­ra Bld.-­Sür­me­ne­ İl­çe S­ta­dı >> 5.Grup 14.00 Ki­lis Bld.-­Si­irt ­Şe­hir S­ta­dı
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT