BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > 2 terörist yakalandı

2 terörist yakalandı

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın du­yu­ru­su­na gö­re, Şır­nak’ın Mer­kez il­çe­si ile Şan­lı­ur­fa’nın Bi­re­cik il­çe­sin­de 2 te­rö­rist ya­ka­lan­dı.Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın du­yu­ru­su­na gö­re, Şır­nak’ın Mer­kez il­çe­si ile Şan­lı­ur­fa’nın Bi­re­cik il­çe­sin­de 2 te­rö­rist ya­ka­lan­dı. Ay­rı­ca, Bit­lis’in Tat­van il­çe­si kır­sa­lın­da­ki ope­ras­yon es­na­sın­da, te­rö­rist­ler­ce dö­şe­nen ma­yı­na bas­ma so­nu­cu 1 gü­ven­lik gö­rev­li­si ya­ra­lan­dı. Si­irt’in Eruh il­çe­sin­de de, te­rö­rist­ler­ce tu­zak­lan­mış 2 adet el bom­ba­sı ve Di­yar­ba­kır Li­ce’de 1 adet pat­la­yı­cı mad­de im­ha edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT