BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Özkalfa acemi gibi

Özkalfa acemi gibi

Tol­ga Öz­kal­fa bu maç için are­na­da as­lan­la­rın önü­ne atıl­mış bir yem gi­biy­di ade­ta. Ma­ça çok he­ye­can­lıy­dı baş­la­dı, te­laş­lıy­dı. 45.da­ki­ka­da Ömer’in Alex’e yap­tı­ğı ha­re­ket pe­nal­tı. Alex’e hak­sız bir kart gös­ter­di. Dev­re bi­ti­min­de Edu to­pu ha­ke­min yü­zü­ne at­tı.Tol­ga Öz­kal­fa bu maç için are­na­da as­lan­la­rın önü­ne atıl­mış bir yem gi­biy­di ade­ta. Ma­ça çok he­ye­can­lıy­dı baş­la­dı, te­laş­lıy­dı. 45.da­ki­ka­da Ömer’in Alex’e yap­tı­ğı ha­re­ket pe­nal­tı. Alex’e hak­sız bir kart gös­ter­di. Dev­re bi­ti­min­de Edu to­pu ha­ke­min yü­zü­ne at­tı. Bu­nun ce­za­sı sa­rı de­ğil kır­mı­zı ol­ma­lıy­dı. İkin­ci ya­rı­da san­ki bir yer­den te­le­fon edil­miş gi­biy­di. Şan­sı var­dı, skor er­ken açıl­dı. Yer al­ma­yı ke­sin­lik­le bil­mi­yor. Çal­dı­ğı ve çal­ma­dı­ğı fa­ul­ler­de ha­ta­lı. 12’in­ci ku­ral­da ek­sik­le­ri ol­du­ğu için dü­dük­le­ri ra­hat­sız et­ti. Sel­çuk’a ikin­ci sa­rı çok ağır. Maç be­ra­be­re ol­say­dı, as­la ata­maz­dı. Be­re­ket ki yar­dım­cı­la­rı tec­rü­be­liy­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT