BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Afganistan’da 2 Türk kaçırıldı

Afganistan’da 2 Türk kaçırıldı

Af­ga­nis­tan’da 2 Türk mü­hen­dis ka­çı­rıl­dı. AFP’nin ha­be­ri­ne gö­re, Host vi­la­ye­ti va­li­si Ar­sa­la Ce­mal, Pa­kis­tan sı­nı­rın­da­ki Ta­ni vi­la­ye­tin­de rad­yo is­tas­yo­nu in­şa eden iki Türk mü­hen­di­sin Ta­ni-Host yo­lun­da Af­gan şo­för ve ter­cü­man­la­rıy­la ka­çı­rıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.Af­ga­nis­tan’da 2 Türk mü­hen­dis ka­çı­rıl­dı. AFP’nin ha­be­ri­ne gö­re, Host vi­la­ye­ti va­li­si Ar­sa­la Ce­mal, Pa­kis­tan sı­nı­rın­da­ki Ta­ni vi­la­ye­tin­de rad­yo is­tas­yo­nu in­şa eden iki Türk mü­hen­di­sin Ta­ni-Host yo­lun­da Af­gan şo­för ve ter­cü­man­la­rıy­la ka­çı­rıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ta­li­ban söz­cü­le­rin­den bi­ri, ola­yın Ta­li­ban mi­li­tan­la­rıy­la il­gi­li ol­ma­dı­ğı­nı, Türk mü­hen­dis­le­rin eş­kı­ya­lar­ca ka­çı­rıl­mış ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Söz­cü­sü Bu­rak Özü­ger­gin, mü­hen­dis­le­rin kur­tul­ma­la­rı için Af­ga­nis­tan ma­kam­la­rı nez­din­de üst dü­zey gi­ri­şim­le­rin sür­dü­rül­dü­ğü­nü kay­det­ti. Mü­hen­dis­le­rin isim­le­ri can gü­ven­lik­le­ri se­be­biy­le açık­lan­ma­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT