BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Maksat rekor olsun!

Maksat rekor olsun!

Lon­dra’da çe­şit­li bil­gi­sa­yar oyu­nu ka­rak­ter­le­ri­nin kos­tüm­le­ri­ni gi­yen 390 ki­şi, re­kor kı­ra­rak Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na gir­di.> Gür­can Sa­rı­soy LON­DRA İHA Lon­dra’da çe­şit­li bil­gi­sa­yar oyu­nu ka­rak­ter­le­ri­nin kos­tüm­le­ri­ni gi­yen 390 ki­şi, re­kor kı­ra­rak Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na gir­di. İl­ginç re­kor­la­ra sah­ne olan Ex­cel Ser­gi Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen “2008 Lon­dra Oyun Fes­ti­va­li” kap­sa­mın­da Sü­per Ma­ri­o, La­ra Croft, Don­key Kong, Pac Ma, Zel­da Ef­sa­ne­si, Ma­ri­o Kar­deş­ler, So­nic ve Po­ke­mon gi­bi oyun ka­rak­ter­le­ri­nin kos­tüm­le­ri­ni gi­yen bil­gi­sa­yar oyu­nu tut­kun­la­rı renk­li gö­rün­tü­ler ser­gi­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT