BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Marmaris’te kavga: 1 ölü

Marmaris’te kavga: 1 ölü

Muğ­la’nın Mar­ma­ris il­çe­sin­de çı­kan kav­ga­da kal­bin­den tor­na­vi­da ile ya­ra­la­nan ki­şi öl­dü. Mu­ham­met Tü­tün­cü ile ya­nın­da ça­lı­şan O.U. he­nüz be­lir­le­ne­me­yen bir se­bep­le tar­tış­tı.Muğ­la’nın Mar­ma­ris il­çe­sin­de çı­kan kav­ga­da kal­bin­den tor­na­vi­da ile ya­ra­la­nan ki­şi öl­dü. Mu­ham­met Tü­tün­cü ile ya­nın­da ça­lı­şan O.U. he­nüz be­lir­le­ne­me­yen bir se­bep­le tar­tış­tı. Bu­nun üze­ri­ne iş ye­ri sa­hi­bi­nin oğ­lu G. Tü­tün­cü ile O.U. ara­sın­da kav­ga çık­tı. Kav­ga­ya mü­da­ha­le et­me­ye ça­lı­şan Mu­ham­met Tü­tün­cü, ar­be­de­de tor­na­vi­da ile kal­bin­den ya­ra­lan­dı. Tü­tün­cü, has­ta­ne­ye gö­tü­rü­lür­ken yol­da öl­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT