BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Motosikletli ebe polisler iş başında

Motosikletli ebe polisler iş başında

Bang­kok’ta tra­fik sı­kı­şık­lı­ğı gün­den gü­ne ar­tar­ken, tra­fik­te do­ğum ih­ti­ma­li­ne kar­şı ha­zır­lık­lı ol­mak ve be­bek ölüm­le­ri­ni en aza in­dir­mek açı­sın­dan özel eği­tim­li mo­to­sik­let­li po­lis bi­ri­mi ku­rul­du.> Ka­dir Kork­maz BANG­KOK İHA Bang­kok’ta tra­fik sı­kı­şık­lı­ğı gün­den gü­ne ar­tar­ken, tra­fik­te do­ğum ih­ti­ma­li­ne kar­şı ha­zır­lık­lı ol­mak ve be­bek ölüm­le­ri­ni en aza in­dir­mek açı­sın­dan özel eği­tim­li mo­to­sik­let­li po­lis bi­ri­mi ku­rul­du. Sı­kı­şan tra­fik­te ka­lan ve do­ğum yap­mak için has­ta­ne­ye ye­tiş­me­si ge­re­ken an­ne aday­la­rı­na mo­to­sik­let­li tra­fik po­lis­le­ri anın­da mü­da­ha­le ede­rek do­ğu­mun ger­çek­leş­me­si­ni sağ­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT