BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mehmetçik eli tetikte 24 saat nöbette

Mehmetçik eli tetikte 24 saat nöbette

ürk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin te­rör ör­gü­tü PKK’ya kar­şı sı­nır­da­ki sarp dağ­lar­da ağır ta­bi­at şart­la­rın­da ger­çek­leş­tir­di­ği ope­ras­yon­lar ba­şa­rıy­la sü­rer­ken, Meh­met­çik va­tan­da­şın can ve mal gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la 24 sa­at nö­bet­te bek­li­yor.> Fer­hat Özer ŞAN­LI­UR­FA İHA Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin te­rör ör­gü­tü PKK’ya kar­şı sı­nır­da­ki sarp dağ­lar­da ağır ta­bi­at şart­la­rın­da ger­çek­leş­tir­di­ği ope­ras­yon­lar ba­şa­rıy­la sü­rer­ken, Meh­met­çik va­tan­da­şın can ve mal gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la 24 sa­at nö­bet­te bek­li­yor. Özel­lik­le köy­ler­de ya­pı­lan açı­lış­lar­da ve et­kin­lik­ler­de gö­rev ya­pan Meh­met­çik, böl­ge­de ade­ta kuş uçurt­mu­yor. Vi­ran­şe­hir il­çe­si­ne bağ­lı Kar­gı­lı kö­yün­de okul açı­lı­şın­da gü­ven­lik ted­bi­ri alan as­ker­ler, yaş­lı ka­dı­nın ya­nın­da si­la­hı ile te­tik­te bek­le­me­si te­rö­rist­le­re, “Biz bu­ra­da­yız, dim­dik ayak­ta­yız. Va­tan­da­şın can ve mal gü­ven­li­ği de biz­den so­ru­lur” me­sa­jı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT