BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Trafiği durduran teröristler takipte

Trafiği durduran teröristler takipte

Te­rö­rist­ler, Tun­ce­li’de sa­bah sa­at­le­rin­de yol ke­sip kim­lik kon­tro­lü yap­tı. Sa­at 07.30 sı­ra­la­rın­da, Tun­ce­li-Er­zin­can ka­ra­yo­lu­nun Zağ­ge mev­ki­in­de yo­lu tra­fi­ğe ka­pa­tan PKK te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı her iki yö­ne gi­den araç­la­rı dur­du­ra­rak kim­lik kon­tro­lü yap­tı.> Hay­dar Ya­vu­zak TUN­CE­Lİ İHA Te­rö­rist­ler, Tun­ce­li’de sa­bah sa­at­le­rin­de yol ke­sip kim­lik kon­tro­lü yap­tı. Sa­at 07.30 sı­ra­la­rın­da, Tun­ce­li-Er­zin­can ka­ra­yo­lu­nun Zağ­ge mev­ki­in­de yo­lu tra­fi­ğe ka­pa­tan PKK te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı her iki yö­ne gi­den araç­la­rı dur­du­ra­rak kim­lik kon­tro­lü yap­tı. Gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­nin ola­yı ha­ber al­ma­la­rı üze­ri­ne böl­ge­ye ha­va ope­ras­yon­la­rı dü­zen­le­di. He­li­kop­ter­le­rin böl­ge­ye git­me­le­ri üze­ri­ne te­rö­rist­ler or­man­lık ala­na kaç­tı. Özel ha­re­kat tim­le­ri Tun­ce­li gi­ri­şi olan Ma­me­ki Köp­rü­sü nok­ta­sın­da, Er­zin­can yö­nü­ne olan tra­fi­ği kes­ti. Er­zin­can’dan ge­len araç­lar ve yol­cu­la­rı sı­kı de­ne­tim­den ge­çi­ril­di. Böl­ge­de ope­ras­yon­lar de­vam edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT