BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ulu ailesinin acı günü

Ulu ailesinin acı günü

İh­las Hol­ding ça­lı­şan­la­rın­dan Sü­ley­man, Ek­rem, Hü­se­yin ve İr­fan Ulu’nun ba­ba­sı Bah­ri Ulu ve­fat et­ti.İh­las Hol­ding ça­lı­şan­la­rın­dan Sü­ley­man, Ek­rem, Hü­se­yin ve İr­fan Ulu’nun ba­ba­sı Bah­ri Ulu ve­fat et­ti. 82 ya­şın­da ak­ci­ğer kan­se­rin­den ha­ya­tı­nı kay­be­den Ulu’nun ce­na­ze­si, dün mem­le­ke­ti Af­yon’un Baş­mak­çı il­çe­sin­de­ki ai­le kab­ris­ta­nın­da top­ra­ğa ve­ril­di. Bah­ri am­ca­ya Al­lah’tan rah­met, ke­der­li ai­le­si­ne baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT