BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “ABD Suriye’yi bombaladı” iddiası

“ABD Suriye’yi bombaladı” iddiası

Ame­ri­kan he­li­kop­ter­le­ri­nin Su­ri­ye’nin Irak sı­nı­rın­da­ki ka­sa­ba­da in­şa­at ha­lin­de­ki bir bi­na­yı bom­ba­la­dı­ğı, olay­da 8 ki­şi­nin öl­dü­ğü bil­di­ril­di.Ame­ri­kan he­li­kop­ter­le­ri­nin Su­ri­ye’nin Irak sı­nı­rın­da­ki ka­sa­ba­da in­şa­at ha­lin­de­ki bir bi­na­yı bom­ba­la­dı­ğı, olay­da 8 ki­şi­nin öl­dü­ğü bil­di­ril­di. Su­ri­ye’nin özel El Dün­ya te­le­viz­yo­nu ile Su­ri­ye res­mi ha­ber ajan­sı SA­NA, 4 Ame­ri­kan he­li­kop­te­ri­nin Ebu Ke­mal’de ya­pım safhasındaki bir si­vil bi­na­yı bom­ba­la­dı­ğı­nı ve 8 ki­şi­nin öl­dü­ğü­nü ak­tar­dı. Dev­let te­le­viz­yo­nun­da ya­yın­la­nan ha­ber­de ise bom­bar­dı­man sı­ra­sın­da Ame­ri­kan as­ker­le­ri­nin bi­na­ya gir­dik­le­ri ifa­de edil­di. ABD’den ise bu konuda bir açıklama gelmedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT