BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 41 kere maşallah

41 kere maşallah

Fenerbah­çe Ül­ker, dep­las­man­da Ke­pez Be­le­di­ye­si’ni 41 sa­yı fark­la mağ­lup et­ti­KE­PEZ RA­KİP O­LA­MA­DI ­Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’n­de F.Bah­çe Ül­ker, dep­las­man­da Ke­pez Be­le­di­ye’yi 90-49 yen­di. Ke­pez Be­le­di­ye­si’nin ye­ni sa­lo­nun­da ya­pı­lan ma­ça hız­lı baş­la­yan F.Bah­çe Ül­ker ol­du ve ilk pe­ri­yo­du, 20 sa­yı fark­la 29-9 ön­de ta­mam­la­dı. İ­kin­ci çey­rek­te S­mith’in üç­lük­le­riy­le far­kı 26 sa­yı­ya ka­dar çı­ka­ran ko­nuk e­kip, dev­re­ye 50-22 üs­tün­lük­le gir­di. Ü­çün­cü pe­ri­yot so­nun­da far­kı 37 sa­yı­ya çı­ka­ran sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, sa­lon­dan 41 sa­yı fark­la 90-49 ga­lip ay­rıl­dı. F.Bah­çe Ül­ker’de S­mith 20, Mir­sad Türk­can 16 sa­yıy­la ma­çın en s­ko­rer o­yun­cu­la­rı ol­du. Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’n­de bu­gün P.Kar­şı­ya­ka-T.Te­le­kom ma­çı oy­na­na­cak. ­SA­LON: ­Ke­pez ­HA­KEM­LER: Mu­rat Bi­ri­cik ** Ser­kan Em­lek ** Tur­gut I­şık ** ­KE­PEZ: Bav­cic ** 7 Le­vent ** 8 Mar­tin ** 7 A­li * 1 Tay­lor * 4 Ser­kan * Ar­da * 5 Ha­kan ** 8 Me­sut ** 9 Me­lih * Gü­ven * FB ÜL­KER: G­re­en ** 2 Mir­sad *** 16 Mr­sic ** 9 Vid­mar ** 8 P­reld­zic ** 10 Ha­kan De­mi­rel * E­nes ** 8 O­ğuz ** 11 S­mith *** 20 Ra­sim ** 6 Fa­ik * ­İLK YA­RI: 50-22 F.Bah­çe le­hi­ne ­PE­Rİ­YOT­LAR: 9-29, 13-21, 10-19, 17-21
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT