BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kayseri Başkent’te telafi etti 13

Kayseri Başkent’te telafi etti 13

Ge­çen haf­ta e­vin­de An­ka­ras­por’a ye­ni­len sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar, dep­las­man­da bir baş­ka Baş­kent ta­kı­mı A.Gü­cü’nü 3-1 mağ­lup et­tiGe­çen haf­ta e­vin­de An­ka­ras­por’a ye­ni­len sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar, dep­las­man­da bir baş­ka Baş­kent ta­kı­mı A.Gü­cü’nü 3-1 mağ­lup et­ti ANKARAGÜCÜ NEREYE? Turk­cell Sü­per Lig’de An­ka­ra­gü­cü-Kay­se­ris­por’a 3-1 ye­nil­mek­ten kur­tu­la­ma­dı. Ma­çın he­men ba­şın­da Tur­gay’ın go­lüy­le 1-0 öne ge­çen Kay­se­ri, 38’de far­kı iki­ye çı­kar­dı. Bu da­ki­ka­da Sou­ley­ma­no­u’nun uzun vu­ru­şun­da A.Gü­cü ka­le­ci­si Ser­kan ile Tol­ga ce­za ala­nı çiz­gi­sin­de çar­pı­şın­ca top boş­ta kal­dı. To­pu ka­pan Can­ge­le me­şin yu­var­la­ğı fi­le­le­re gön­der­di: 2-0. Bu ya­rı­da Meh­met Yıl­maz’ın bir to­pu di­rek­ten dön­dü. 51’de To­le­do’nun ce­za sa­ha­sı için­de Bar­bo­ros’u dü­şür­me­si üze­ri­ne ka­za­nı­lan pe­nal­tı atı­şı­nı Ja­ba go­le çe­vir­di: 1-2. 63’de ayırt­ma şu­tu üst di­rek­ten dö­nen Meh­met To­puz, 90+2’de Meh­met Eren’in or­ta­sı­nı bu de­fa fi­le­le­re gön­der­me­yi ba­şar­dı ve ma­çın sko­ru­nu ta­yin et­ti: 1-3. > En­gin KO­CA­BI­YIK-An­ka­ra (İHA) 19 Ma­yıs S­ta­dı, 26 E­kim 2008 >> A.GÜCÜ 1 ­Ser­kan 4 El­ya­sa 5 ­Tol­ga 4 ­Bu­rak Öz­sa­raç 5 (Bu­rak Ka­ra­du­man dk.90) ? ­Mu­rat Du­ru­er 4 ­Gök­han 5 ­Cem 4 ­Mu­rat Er­do­ğan 5 ­Meh­met Yıl­maz 4 (Me­tin A­kan dk.49) 4 Ig­le­si­as 4 (Bar­ba­ros dk.46) 4 ­Ja­ba 4 YE­DEK­LER Za­fer ­Dos San­tos ­Mo­i­ne ­Le­and­ro T.D. Ü­nal Ka­ra­man >> KAYSERİ 3 So­u­ley­ma­no­u 6 A­li Tu­ran 6 E­ren 6 Ay­dın 6 ­To­le­do 7 ­Meh­met To­puz 7 ­Ra­gıp 6 Ab­dul­lah 6 (A­ziz dk.57) 4 ­Meh­met E­ren 7 ­Tur­gay 7 (Pu­ro­viç dk.90) ? ­Can­ge­le 7 (U­mut dk.68) 4 YE­DEK­LER Yu­suf, Dur­muş Es­co­bar ­Tev­fik T.D. ­To­lu­nay Kaf­kas GOL­LER: Tur­gay (dk.1), Can­ge­le (dk.38), Ja­ba (dk.51 pen.), Meh­met To­puz (dk.90) HA­KEM­LER: Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu, Ha­kan Atil­la Gök­bil­gin, Mus­ta­fa İs­pi­roğ­lu
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT