BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fırat dağıldı

Fırat dağıldı

Fı­rat Ay­dı­nus ma­ale­sef bu ma­çı kü­çüm­se­miş. Ken­di ka­fa­sı­na gö­re koş­tu, ken­di ka­fa­sı­na gö­re yer­le­re gi­dip dur­du. Kart stan­dar­dı hiç yok­tu.Fı­rat Ay­dı­nus ma­ale­sef bu ma­çı kü­çüm­se­miş. Ken­di ka­fa­sı­na gö­re koş­tu, ken­di ka­fa­sı­na gö­re yer­le­re gi­dip dur­du. Kart stan­dar­dı hiç yok­tu. Ni­te­kim oto­ri­te­yi de kay­bet­ti. Ba­ros go­lü sol ko­luy­la dü­zel­tip önü­ne dü­şür­dü ve at­tı. Net bir el­le oy­na­ma. 1 no­lu yar­dım­cı Er­han Sön­mez ikaz et­me­liy­di. Fı­rat da gö­re­bi­le­cek yer­dey­di. Es­ki­şe­hir’in be­ra­ber­lik go­lün­de yar­dım­cı ha­kem Sü­ley­man Özay of­sayt bay­ra­ğı­nı kal­dır­dı. Ay­dı­nus go­lü ver­di. Bu po­zis­yon­da top G.Sa­ray­lı Ümit’in ka­val ke­mi­ği­ne çar­pıp gir­di. You­la ile Ümit bi­ti­şik­ti. Gol ni­za­mi. Eskişehir’in de galibiyet golü ofsayt. Arda itirazdan atılmalıydı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT