BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kansere karşı MOR DOMATES!

Kansere karşı MOR DOMATES!

İn­gi­liz bi­lim adam­la­rı, kan­se­re kar­şı et­ki­li ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dük­le­ri erik büyüklüğünde mor do­ma­tes ye­tiş­tir­diİn­gi­liz bi­lim adam­la­rı, kan­se­re kar­şı et­ki­li ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dük­le­ri erik büyüklüğünde mor do­ma­tes ye­tiş­tir­di İn­gil­te­re’de bö­ğürt­len ren­gin­de, erik bü­yük­lü­ğün­de olan ve as­lanağ­zı bit­ki­siy­le do­ma­tes gen­le­ri­nin ka­rış­tı­rıl­ma­sıy­la üre­ti­len mor do­ma­tes­le­rin kan­ser­li fa­re­le­rin ha­yat sü­re­le­ri­ni uzat­tı­ğı göz­len­di. “An­to­si­ya­nin” ad­lı bir an­ti­ok­si­dan pig­men­ti açı­sın­dan zen­gin olan as­la­nağ­zı çi­çe­ği­nin, do­ma­tes­ler­de­ki an­ti­ok­si­dan mad­de­le­ri ar­tır­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Daha önceki araştırmalarda bö­ğürt­len ve ya­ban­mer­si­ni tü­rün­den mey­ve­ler­de çok­ça bu­lu­nan an­to­si­ya­nin­le­rin ko­lon kan­se­ri hüc­re­le­ri­nin bü­yü­me­si­ni yavaşlattığı or­ta­ya çık­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT