BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ABD’de bir çiftin altız bebekleri oldu

ABD’de bir çiftin altız bebekleri oldu

ABD’nin New York şeh­rin­de ya­şa­yan 31 ya­şın­da­ki Dig­na Car­pi­o, 4’ü er­kek 2’si kız 6 ço­cuk dün­ya­ya ge­tir­di­.ABD’nin New York şeh­rin­de ya­şa­yan 31 ya­şın­da­ki Dig­na Car­pi­o, 4’ü er­kek 2’si kız 6 ço­cuk dün­ya­ya ge­tir­di­. Man­hat­tan’da dün­ya­ya ge­len be­bek­le­rin ağır­lık­la­rı­nın 680 ila 900 gram ol­du­ğu, he­nüz ad­la­rı ko­nul­ma­yan be­bek­le­re A, B, C, D, E ve F harf­le­riy­le ses­le­nil­di­ği be­lir­til­di. Dig­na Car­pi­o ve İmar İs­kan Mü­dür­lü­ğün­de ba­kım ona­rım hiz­me­ti iş­çi­li­ği ya­pan 36 ya­şın­da­ki Vic­tor Car­pi­o’nun, 7 ya­şın­da bir oğul­la­rı­nın da­ha ol­du­ğu kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT