BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Üniversitede kanlı pazar: 2 ölü, 1 yaralı

Üniversitede kanlı pazar: 2 ölü, 1 yaralı

ABD’nin Ar­kan­sas e­ya­le­tin­de­ki Ar­kan­sas Ü­ni­ver­si­te­si­nin kam­pü­sün­de si­lah­lı sal­dı­rı son­cu 2 ki­şi öl­dü­rül­dü.ABD’nin Ar­kan­sas e­ya­le­tin­de­ki Ar­kan­sas Ü­ni­ver­si­te­si­nin kam­pü­sün­de si­lah­lı sal­dı­rı son­cu 2 ki­şi öl­dü­rül­dü. Pa­zar ak­şa­mı geç sa­at­ler­de mey­da­na ge­len o­lay­da bir ki­şi­nin de ya­ra­lan­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, o­la­yın ne­de­ni he­nüz ay­dın­lı­ğa ka­vuş­tu­ru­la­ma­dı. Bu a­ra­da i­kin­ci bir em­re ka­dar kam­püs­te e­ği­ti­me a­ra ve­ril­di. O­lay­la il­gi­li bi­ri tu­tuk­lu 4 zan­lı sor­gu­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT