BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Katil arılar 3 köpeği öldürdü

Katil arılar 3 köpeği öldürdü

“Ka­til Arı­lar” fil­mi ger­çek ol­du.“Ka­til Arı­lar” fil­mi ger­çek ol­du. ABD’nin Flo­ri­da eya­le­ti­nin gü­ne­yin­de­ki bir şe­hir­de arı sü­rü­sü te­rör es­tir­di. Palm Be­ach şeh­rin­de ya­şa­yan 70 ya­şın­da­ki Nancy Hill, 2 kö­pe­ğiy­le ön­ce­ki gün arı­la­rın sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı. Arı­la­rın sok­tu­ğu Hill, ya­ra­lı ola­rak has­ta­ne­de te­da­vi al­tı­na alın­dı, an­cak Hill’in kö­pek­le­ri öl­dü. Hırs­la­rı­nı ala­ma­yan arı­lar ci­var­da­ki 2 kö­pe­ğe da­ha sal­dır­dı. Kö­pek­ler­den bi­ri öl­dü, di­ğe­ri ya­ra­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT