BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 büyük marina

2 büyük marina

Önü­müz­de­ki dö­nem ya­tı­rım­la­rın­dan da bah­se­den Şa­henk, 180 mil­yon do­lara mal olan Di­dim’de 1200, Da­la­man­’da 1300 yat ka­pa­si­te­li iki ma­ri­na ya­pa­cak­la­rı­nı bil­dir­di.Önü­müz­de­ki dö­nem ya­tı­rım­la­rın­dan da bah­se­den Şa­henk, 180 mil­yon do­lara mal olan Di­dim’de 1200, Da­la­man­’da 1300 yat ka­pa­si­te­li iki ma­ri­na ya­pa­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Hyatt In­ter­na­ti­onal Baş­kan Yar­dım­cı­sı Frank La­vey ise, “Bu­ra­sı 25’in­ci. Park Hyatt ina­nıl­maz bir otel ve yük­sek bir ka­li­te” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT