BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 2 büyük marina

2 büyük marina

Önü­müz­de­ki dö­nem ya­tı­rım­la­rın­dan da bah­se­den Şa­henk, 180 mil­yon do­lara mal olan Di­dim’de 1200, Da­la­man­’da 1300 yat ka­pa­si­te­li iki ma­ri­na ya­pa­cak­la­rı­nı bil­dir­di.Önü­müz­de­ki dö­nem ya­tı­rım­la­rın­dan da bah­se­den Şa­henk, 180 mil­yon do­lara mal olan Di­dim’de 1200, Da­la­man­’da 1300 yat ka­pa­si­te­li iki ma­ri­na ya­pa­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Hyatt In­ter­na­ti­onal Baş­kan Yar­dım­cı­sı Frank La­vey ise, “Bu­ra­sı 25’in­ci. Park Hyatt ina­nıl­maz bir otel ve yük­sek bir ka­li­te” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT