BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘LED TV, Türkiye’de ilk defa Gold’da’

‘LED TV, Türkiye’de ilk defa Gold’da’

Tür­ki­ye’de LED TV tek­no­lo­ji­si, ilk de­fa Gold’da tü­ke­ti­ci ile bu­luş­tu.Tür­ki­ye’de LED TV tek­no­lo­ji­si, ilk de­fa Gold’da tü­ke­ti­ci ile bu­luş­tu. LCD te­le­viz­yon­dan cep te­le­fo­nu­na, pro­fes­yo­nel fo­toğ­raf ma­ki­ne­sin­den MP3 ça­la­ra, kü­çük ev alet­le­rin­den oyun CD’le­ri­ne ka­dar ge­niş ürün yel­pa­ze­si­ne sa­hip olan Gold ma­ğa­za­la­rın­da sa­tı­şa su­nu­lan LED TV’le­rin, full HD, 1920x1080 gö­rün­tü çö­zü­nür­lü­ğü sa­ye­sin­de ka­li­te­li iz­le­me im­ka­nı sun­du­ğu be­lir­ti­li­yor. ‘Ul­tra cle­ar pa­nel’ ile de renk­le­r ve siyah detaylar öne çıkıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT