BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kızılderililerin romancısı öldü

Kızılderililerin romancısı öldü

A­me­ri­ka’da­ki Kı­zıl­de­ri­li Na­va­jo ka­bi­le­si i­le il­gi­li yaz­dı­ğı po­li­si­ye gi­zem ro­man­la­rı i­le ün­le­nen ya­zar Tony Hil­ler­man, 83 ya­şın­da öl­dü.A­me­ri­ka’da­ki Kı­zıl­de­ri­li Na­va­jo ka­bi­le­si i­le il­gi­li yaz­dı­ğı po­li­si­ye gi­zem ro­man­la­rı i­le ün­le­nen ya­zar Tony Hil­ler­man, 83 ya­şın­da öl­dü. Ro­man­la­rın­da Kı­zıl­de­ri­li­le­rin ken­di top­rak­la­rın­da na­sıl ya­ban­cı ol­duk­la­rı­nı e­le a­lan ün­lü ya­za­ra, A­me­ri­ka Gi­zem Ya­zar­la­rı Der­ne­ği Bü­yük Us­ta Ö­dü­lü­nü ver­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT