BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çakır tarihe geçti

Çakır tarihe geçti

Ba­tı Şe­ri­a’nın El-­Ram ken­tin­de ye­ni ya­pı­lan s­tad­yu­mun a­çı­lış kar­şı­laş­ma­sın­da kar­şı kar­şı­ya ge­len Fi­lis­tin­-Ür­dün mü­ca­de­le­si­ni, FI­FA ko­kart­lı ha­ke­mi­miz Cü­neyt Ça­kır yö­net­ti.Ba­tı Şe­ri­a’nın El-­Ram ken­tin­de ye­ni ya­pı­lan s­tad­yu­mun a­çı­lış kar­şı­laş­ma­sın­da kar­şı kar­şı­ya ge­len Fi­lis­tin­-Ür­dün mü­ca­de­le­si­ni, FI­FA ko­kart­lı ha­ke­mi­miz Cü­neyt Ça­kır yö­net­ti. İs­ra­il, Fi­lis­tin ve Ür­dün ge­zi­si i­çin böl­ge­ye gi­den FI­FA Baş­ka­nı B­lat­ter de ma­çı t­ri­bün­de iz­le­di. 1-1 so­na e­ren maç­ta Ça­kır’ın yar­dım­cı­lık­la­rı­nı Ser­kan Ok ve Bü­lent Gök­çü ya­par­ken, ma­çın 4. ha­ke­mi Hü­se­yin Gö­çek ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT