BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Piknikte yediği zehirli mantardan öldü

Piknikte yediği zehirli mantardan öldü

Te­kir­dağ’ın Çer­kez­köy il­çe­si­ne bağ­lı Kı­zıl­pı­nar Bel­de­si’nde pik­nik yap­mak için or­man­da man­tar top­la­yan 4 ar­ka­daş­tan Fah­ret­tin Bü­ke (38), ye­di­ği ze­hir­li man­tar se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Te­kir­dağ’ın Çer­kez­köy il­çe­si­ne bağ­lı Kı­zıl­pı­nar Bel­de­si’nde pik­nik yap­mak için or­man­da man­tar top­la­yan 4 ar­ka­daş­tan Fah­ret­tin Bü­ke (38), ye­di­ği ze­hir­li man­tar se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Di­ğer ar­ka­daş­la­rı­nın ise du­ru­mu kri­tik. Öte yan­dan, Ça­nak­ka­le’nin Ecea­bat il­çe­si­ne bağ­lı Sed­dül­ba­hir kö­yün­de top­la­dık­la­rı man­tar­la­rı yi­yen 10’u ay­nı ai­le­den 11 ki­şi ze­hir­len­di. Ya­ra­lı­lar, te­da­vi­le­ri­nin ar­dın­dan ta­bur­cu edil­di. Bur­sa’nın Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şa il­çe­sin­de de man­tar­lar­dan yap­tık­la­rı ye­mek­ten yi­yen ve ze­hir­le­nen ay­nı ai­le­den 6 ki­şi­nin te­da­vi­si da­vam edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT