BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rıdvan Dilmen’e ağabey şoku Rıdvan Dilmen’e ağabey şoku

Rıdvan Dilmen’e ağabey şoku Rıdvan Dilmen’e ağabey şoku

Ay­dın’ın Na­zil­li il­çe­sin­de ya­şa­yan, fut­bol yo­rum­cu­su ve tek­nik di­rek­tör Rıd­van Dil­men’in ağa­be­yi Mu­rat Dil­men in­ti­har gi­ri­şi­min­de bu­lun­du.Ay­dın’ın Na­zil­li il­çe­sin­de ya­şa­yan, fut­bol yo­rum­cu­su ve tek­nik di­rek­tör Rıd­van Dil­men’in ağa­be­yi Mu­rat Dil­men in­ti­har gi­ri­şi­min­de bu­lun­du. İs­tas­yon Ala­nı’nda gan­yan ba­yi­li­ği ya­pan Mu­rat Dil­men, iş ye­rin­de ka­pı­yı ki­lit­le­ye­rek her iki bi­le­ği­ni de kes­ti. Du­ru­mu far­ke­den va­tan­daş­la­rın po­li­se ha­ber ver­me­le­ri üze­ri­ne olay ye­ri­ne ge­len ekip­ler, çi­lin­gir yar­dı­mıy­la ka­pı­yı aç­tı­lar. Na­zil­li Dev­let Has­ta­ne­si’nde te­da­vi al­tı­na alı­nan Mu­rat Dil­men’in ge­nel sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT