BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Liseli milli güreşçinin sır intiharı...

Liseli milli güreşçinin sır intiharı...

Ko­ca­eli Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ğıts­por Ku­lü­bü gü­reş ta­kı­mı spor­cu­la­rın­dan mil­li gü­reş­çi Ömer Fa­ruk Emin (19), in­ti­har et­ti.Ko­ca­eli Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ğıts­por Ku­lü­bü gü­reş ta­kı­mı spor­cu­la­rın­dan mil­li gü­reş­çi Ömer Fa­ruk Emin (19), in­ti­har et­ti. Li­se öğ­ren­ci­si de olan Emin, Uzun­çift­lik bel­de­sin­de­ki ev­le­ri­nin bod­ru­mun­da, ken­di­ni ip­le ta­va­na as­tı. Mil­li gü­reş­çi­nin hiç­bir mad­di prob­le­mi­nin ol­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ne­şe­li bi­ri­si ola­rak ta­nı­nan Emin’in in­ti­har­dan ön­ce ar­ka­daş­la­rı­na, te­le­fon­da “An­tren­ma­na ge­le­ce­ğim” de­di­ği ifa­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT