BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yatılı okul korkusundan canına kıydı

Yatılı okul korkusundan canına kıydı

Van’ın Ça­tak il­çe­sin­de 6. sı­nıf öğ­ren­ci­si Meh­met Re­şat Ba­tur, hor­tum­la ca­nı­na kıy­dı. Ba­tur, haf­ta so­nu ta­ti­li­ni ge­çir­mek üze­re il­çe­ye bağ­lı Ta­şal­tı mez­ra­sın­da­ki evi­ne git­ti.Van’ın Ça­tak il­çe­sin­de 6. sı­nıf öğ­ren­ci­si Meh­met Re­şat Ba­tur, hor­tum­la ca­nı­na kıy­dı. Ba­tur, haf­ta so­nu ta­ti­li­ni ge­çir­mek üze­re il­çe­ye bağ­lı Ta­şal­tı mez­ra­sın­da­ki evi­ne git­ti. Ba­tur, bu­na­lım so­nu­cu, ev­le­ri­nin ya­kı­nın­da­ki ağa­ca bağ­la­dı­ğı hor­tum­la in­ti­har et­ti. Ba­tur’un ya­tı­lı oku­la git­mek is­te­me­di­ği, ölü­mün­den ön­ce “be­ni ya­tı­lı oku­la gön­de­rir­se­niz, in­ti­har ede­rim” şek­lin­de ko­nuş­tu­ğu id­di­a edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT