BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Akşam baca çekmiyor diye toplantı yaptı, sabah çocuklarını kaybetti!

Akşam baca çekmiyor diye toplantı yaptı, sabah çocuklarını kaybetti!

Bu yıl ilk de­fa kö­mür so­ba­sı­nı ya­kan ai­le­nin 2 ço­cu­ğu, sı­zan kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­le­ne­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.> Ta­ha Acar NİĞ­DE İHA Bu yıl ilk de­fa kö­mür so­ba­sı­nı ya­kan ai­le­nin 2 ço­cu­ğu, sı­zan kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­le­ne­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ço­cuk­la­rın ba­ba­sı­nın, ak­şam apart­man top­lan­tı­sın­da ba­ca­nın te­miz­len­me­si­ni is­te­di­ği öğ­re­nil­di. Ço­cuk­la­rı Ra­bi­a (14) ve Yu­suf’a (12) ak­şam sa­at­le­rin­de ban­yo yap­tı­ran an­ne, ba­ca­nın çek­me­me­si­ne rağ­men ço­cuk­la­rı üşü­me­sin di­ye ilk de­fa so­ba­yı yak­tı. Sa­bah kah­val­tı­yı ha­zır­la­yan ba­ba İr­fan ve an­ne Fat­ma Çe­lik, ço­cuk­la­rı­nın can­sız be­den­le­ri ile kar­şı­laş­tı. Ay­nı oda­da bu­lu­nan di­ğer kar­deş Ya­sin’in (16) du­ru­mu­nun ise cid­di­ye­ti­ni ko­ru­du­ğu bil­di­ril­di. Kom­şu­la­rı, ak­şam­ki apart­man top­lan­tı­sın­da İr­fan Çe­lik’in “ba­ca­sı­nın çek­me­di­ği­ni” gün­de­me ge­tir­di­ği­ni söy­le­di­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT