BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İstanbul’da patlama son anda önlendi

İstanbul’da patlama son anda önlendi

Fa­tih’te şüp­he­li pa­ket­ten pat­la­yı­cı mad­de çık­tı­ğı bil­di­ril­di.> Ad­nan Su­lar İS­TAN­BUL İHA Fa­tih’te şüp­he­li pa­ket­ten pat­la­yı­cı mad­de çık­tı­ğı bil­di­ril­di. Ak­sa­ray Na­mık Ke­mal Cad­de­si’ne park edi­len bir ara­cın ar­ka kıs­mı­na bı­ra­kı­lan ve ko­li bant­la­rıy­la sa­rı­lı ol­du­ğu be­lir­ti­len şüp­he­li pa­ke­ti gö­ren va­tan­daş­lar, du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Bom­ba uz­man­la­rın­ca açı­la­rak kon­trol edi­len po­şet­te, ba­rut to­zuy­la ha­zır­lan­mış bir pat­la­yı­cı mad­de­ye rast­lan­dı. Ekip­ler­ce et­ki­siz ha­le ge­ti­ri­len söz ko­nu­su mad­de, in­ce­len­mek üze­re em­ni­ye­te gö­tü­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT