BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kadına haksızlık yüreğimizi yakıyor

Kadına haksızlık yüreğimizi yakıyor

Su­ri­ye’nin baş­ken­ti Şam’da dü­zen­le­nen “Ka­dı­nın Top­lum­da­ki Ro­lü­nün Ye­ni­den Şe­kil­len­di­ril­me­si” ko­nu­lu kon­fe­ran­sa ka­tı­lan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın e­şi E­mi­ne Er­do­ğan, Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Beş­şar E­sad’ın e­şi Es­ma E­sad i­le el e­le ve­re­rek kon­fe­rans sa­lo­nu­na gel­di.> ŞAM ­ Su­ri­ye’nin baş­ken­ti Şam’da dü­zen­le­nen “Ka­dı­nın Top­lum­da­ki Ro­lü­nün Ye­ni­den Şe­kil­len­di­ril­me­si” ko­nu­lu kon­fe­ran­sa ka­tı­lan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın e­şi E­mi­ne Er­do­ğan, Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Beş­şar E­sad’ın e­şi Es­ma E­sad i­le el e­le ve­re­rek kon­fe­rans sa­lo­nu­na gel­di. Türk ve Su­ri­ye­li çok sa­yı­da uz­ma­nın ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da E­mi­ne Er­do­ğan, Es­ma E­sad, Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu ve a­i­le­den so­rum­lu Su­ri­ye he­ye­ti­nin baş­ka­nı Si­ra Os­to­ur bi­rer ko­nuş­ma yap­tı. E­mi­ne Er­do­ğan ko­nuş­ma­sın­da, “Me­de­ni­yet şid­de­ti red­de­der. Hak­sız­lı­ğa ma­ruz ka­lan her ka­dın yü­re­ği­mi­zi a­cı­tı­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT