BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Erdoğan, liderlerle krizi görüşecek

Erdoğan, liderlerle krizi görüşecek

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, G-20 Zir­ve­sin­de dün­ya li­der­le­ri ile eko­no­mik kri­zi ko­nu­şa­cak. Was­hing­ton’da bir ara­ya ge­le­cek olan li­der­ler eko­no­mik kriz­den çı­kış yol­la­rı­nı ma­sa­ya ya­tı­ra­cak. Top­lan­tı­la­rın il­ki 15 Ka­sım’da ya­pı­la­cak.> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, G-20 Zir­ve­sin­de dün­ya li­der­le­ri ile eko­no­mik kri­zi ko­nu­şa­cak. Was­hing­ton’da bir ara­ya ge­le­cek olan li­der­ler eko­no­mik kriz­den çı­kış yol­la­rı­nı ma­sa­ya ya­tı­ra­cak. Top­lan­tı­la­rın il­ki 15 Ka­sım’da ya­pı­la­cak. Zir­ve­ye Tür­ki­ye’nin ya­nı­sı­ra, Ar­jan­tin, Avus­tral­ya, Bre­zil­ya, Ka­na­da, Çin, Fran­sa, Al­man­ya, Hin­dis­tan, En­do­nez­ya, İtal­ya, Ja­pon­ya, Gü­ney Ko­re, Mek­si­ka, Rus­ya, Suu­di Ara­bis­tan, Gü­ney Af­ri­ka, İn­gil­te­re, ABD ve Av­ru­pa Bir­li­ği’nin tem­sil­ci­le­ri de ka­tı­la­cak.
Reklamı Geç
KAPAT