BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Göcek’e uydulu koruma

Göcek’e uydulu koruma

Muğ­la’nın Gö­cek, Ölü­de­niz, Fet­hi­ye, Ak­ya­ka, Mar­ma­ris, Bod­rum ve Dat­ça koy­la­rı­nı kir­le­ten tek­ne­le­rin uy­du ara­cı­lı­ğı ile ta­ki­bi için ça­lış­ma baş­la­tıldı.Muğ­la’nın Gö­cek, Ölü­de­niz, Fet­hi­ye, Ak­ya­ka, Mar­ma­ris, Bod­rum ve Dat­ça koy­la­rı­nı kir­le­ten tek­ne­le­rin uy­du ara­cı­lı­ğı ile ta­ki­bi için ça­lış­ma baş­la­tıldı. Gö­cek Bel­de­si Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Şa­tır, bel­de­de bu­lu­nan 4 ma­ri­na­da yaz ve kış yak­la­şık bin tek­ne­nin kal­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, “Yıl­da 15-20 bin tek­ne de Gö­cek koy­la­rı­na ge­li­yor, bun­la­rın çev­re­ye ver­di­ği za­ra­rı ön­le­mek her­ke­sin gö­re­vi. Bu de­niz he­pi­mi­zin” dedi. Ak­ya­ka Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Çal­ca ise de­ni­zi kirleten tek­ne­le­re 35 bin YTL’ye ka­dar ce­za ke­si­le­bil­di­ği uya­rı­sın­da bu­lu­na­rak, va­tan­daş­la­rın ve tek­ne sa­hip­le­ri­nin çev­re ko­nu­sun­da du­yar­lı ol­ma­sını istedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT