BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Anneden bebeğine öldüren öpücük

Anneden bebeğine öldüren öpücük

Alt du­da­ğın­da vi­rüs ta­şı­yan an­ne­nin ö­pü­cü­ğü 10 ay­lık kız be­be­ği­ni­n ö­lü­mü­ne yol aç­tıAlt du­da­ğın­da vi­rüs ta­şı­yan an­ne­nin ö­pü­cü­ğü 10 ay­lık kız be­be­ği­ni­n ö­lü­mü­ne yol aç­tı İn­gil­te­re’de ye­ni do­ğan be­be­ğin ölü­mü­ne an­ne­si­nin ta­şı­dı­ğı vi­rü­sün se­bep ol­du­ğu açık­lan­dı. Da­ily Ma­il’in ha­be­ri­ne gö­re, Char­lot­te Ra­ve­ney (32) ve eşi Mu­ham­med’in (28) 10 gün ön­ce Mi­ra adı­nı ver­dik­le­ri bir kız be­bek­le­ri dün­ya­ya gel­di. Do­ğum­dan üç gün son­ra an­ne­nin alt du­da­ğın­da bir uçuk çık­tı. Du­da­ğın­da­ki uçuk­la be­be­ği­ni öpen an­ne­den kı­zı­na ölüm­cül ola­rak ad­lan­dı­rı­lan “simp­lex vi­rus-1” ad­lı mik­rop bu­laş­tı. Fe­na­la­şa­rak has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan Mi­ra be­bek, kur­ta­rı­la­ma­dı. “Bir öpü­cük­le be­be­ği­mi öl­dür­dü­ğü­me ina­na­mı­yo­rum” di­yen acı­lı an­ne ise, be­be­ği­nin oda­sı­nı süs­le­di­ği re­sim­ler­le ken­di­ni avut­ma­ya ça­lı­şı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT