BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kamuflajlı avcılar!

Kamuflajlı avcılar!

De­niz al­tın­da ken­di­ni ka­muf­le ede­rek avı­nı bek­le­yen ba­zı hay­van­la­rı gör­mek ne­re­dey­se im­kan­sız.De­niz al­tın­da ken­di­ni ka­muf­le ede­rek avı­nı bek­le­yen ba­zı hay­van­la­rı gör­mek ne­re­dey­se im­kan­sız. Avı­nı bek­le­dik­le­ri or­ta­ma çok ça­buk uyum sağ­la­ya­bi­len bu av­cı hay­van­lar, için­de bu­lun­duk­la­rı or­ta­mın bir par­ça­sı ha­li­ne gel­miş­ler. Dal­gıç­lar ta­ra­fın­dan de­ni­zal­tın­da çe­kilen fo­toğ­raf­ta av olmadan avcı olmak isteyen ah­ta­pot sa­hil­de­ki kum­la­ra sak­lan­mış, avını sabırla bekliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT