BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fiat Bravo’ya 4 kategoride ödül verildi

Fiat Bravo’ya 4 kategoride ödül verildi

Fi­at Bra­vo’nun Tür­ki­ye’de­ki pa­zar­la­ma ile­ti­şi­mi kam­pan­ya­sı, Me­di­aCat Fe­lis Ya­rış­ma­sın­da 4 ödü­le bir­den la­yık gö­rül­dü.Fi­at Bra­vo’nun Tür­ki­ye’de­ki pa­zar­la­ma ile­ti­şi­mi kam­pan­ya­sı, Me­di­aCat Fe­lis Ya­rış­ma­sın­da 4 ödü­le bir­den la­yık gö­rül­dü. “Sı­ra dı­şı ol­ma­yı bi­len­le­re Bra­vo, Fi­at Bra­vo” slo­gan­lı pro­jey­le ya­rış­ma­ya ka­tı­lan Fi­at Bi­nek Araç, “En İyi Gazete Kul­la­nı­mı”, “En İyi TV Kul­la­nı­mı”, “En İyi Rad­yo Kul­la­nı­mı” ve “Tüm Ye­tiş­kin­ler İçin Ge­ril­la Ak­ti­vi­te­le­ri” ile 4 ödül birden aldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT