BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Efes Armani’ye karşı

Efes Armani’ye karşı

Efes, Av­ru­pa Li­gi D Gru­bu’nda­ki ikin­ci ma­çın­da bu­gün Ar­ma­ni Je­ans Mi­la­no ta­kı­mıy­la kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek.Efes, Av­ru­pa Li­gi D Gru­bu’nda­ki ikin­ci ma­çın­da bu­gün Ar­ma­ni Je­ans Mi­la­no ta­kı­mıy­la kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. İtal­ya’da­ki kar­şı­laş­ma TSİ 22.00’de baş­la­ya­cak. İtal­yan ra­ki­biy­le bu­gü­ne ka­dar 6 de­fa oy­na­yan la­ci­vert-be­yaz­lı­lar, bu maç­la­rın 5’ini ka­zan­dı, 1’ini kay­bet­ti. Efes Ge­nel Me­na­je­ri En­gin Özer­hun, “Ra­ki­bi­miz güç­lü bir ekip. Biz he­def­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da ga­li­bi­yet için oy­na­ya­ca­ğız. Çok dik­kat­li ol­ma­lı ve oyu­nun her anın­da çok iyi oy­na­ma­lı­yız’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
KAPAT