BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kutluay, İTܒye

Kutluay, İTܒye

F.Bah­çe Ül­ker ile bağ­la­rı­nı ko­par­dık­tan son­ra ne­re­de oy­na­ya­ca­ğı tar­tış­ma ko­nu­su olan İb­ra­him Kut­lu­ay, bir sü­re­dir te­mas­ta ol­du­ğu trans­fer gö­rüş­me­si­ne son nok­ta­yı ko­yu­yor.F.Bah­çe Ül­ker ile bağ­la­rı­nı ko­par­dık­tan son­ra ne­re­de oy­na­ya­ca­ğı tar­tış­ma ko­nu­su olan İb­ra­him Kut­lu­ay, bir sü­re­dir te­mas­ta ol­du­ğu trans­fer gö­rüş­me­si­ne son nok­ta­yı ko­yu­yor. İb­ra­him Kut­lu­ay, ya­rın sa­at 12.00’de Ku­ru­çeş­me’de­ki Ot­to­man Ote­li’nde dü­zen­le­ne­cek im­za tö­re­nin­de ken­di­si­ni İTܒlü ya­pan söz­leş­me­yi im­za­la­ya­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT