BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Defans anlayışım yenilik getirdi

Defans anlayışım yenilik getirdi

U­E­FA’nın res­mi in­ter­net si­te­si­ne ko­nu­şan Ro­ber­to Car­los, ka­ri­ye­ri bo­yun­ca ken­di­si­ni en çok et­ki­le­yen fut­bol­cu­nun Zi­ne­di­ne Zi­da­ne ol­du­ğu­nu söy­le­di.ZİNEDİNE ZİDANE’A HAYRANIM U­E­FA’nın res­mi in­ter­net si­te­si­ne ko­nu­şan Ro­ber­to Car­los, ka­ri­ye­ri bo­yun­ca ken­di­si­ni en çok et­ki­le­yen fut­bol­cu­nun Zi­ne­di­ne Zi­da­ne ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Fut­bo­la 12 ya­şın­da baş­la­dım ve ha­ya­lim bü­yük bir o­yun­cu ol­mak­tı” di­yen Car­los, “Ca­fu i­le be­nim de­fans an­la­yı­şım fut­bo­la ye­ni­lik ge­tir­di” yo­ru­mu­nu yap­tı. Bir­çok yıl­dız o­yun­cu i­le oy­na­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Car­los, Da­vid Beck­ham’a öv­gü­ler yağ­dı­rır­ken, Zi­da­ne’ın ka­li­te­si, sa­kin­li­ği, ye­te­ne­ği ve ak­lıy­la ken­di­si­ni en çok et­ki­le­yen o­yun­cu ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT