BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KATLİAM GİBİ: 9 ÖLÜ

KATLİAM GİBİ: 9 ÖLÜ

Malatya’da bir yolcu minibüsü ile tüp gaz yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi öldü, 14 kişi de yaralandıMalatya’da bir yolcu minibüsü ile tüp gaz yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı Ma­lat­ya-Do­ğan­şe­hir ka­ra yo­lun­da mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da 9 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 14 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Ka­ra yo­lu­nun 35. ki­lo­met­re­sin­de, bir yolcu mi­ni­büsü ile kar­şı yön­den ge­len tüp yük­lü kam­yo­nun çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da; kim­li­ği tes­bit edi­le­bi­len­ler­den mi­ni­büs sü­rü­cü­sü İs­ma­il Uya­nık (36), Sab­ri Çağ­lar (43), Lüt­fü Sa­rı­ışır (34), Mus­ta­fa Çe­tin, Meh­met Se­vil­mez’in öl­dü­ğü açık­lan­dı. Kim­li­ği be­lir­le­ne­bi­len 11 ya­ra­lı ise şöy­le: “Meh­met Ş., Hü­se­yin Ş., Ali Z., Ali Ş., Meh­met K., Fer­hat D., Zey­nep B., Meh­met P., Per­çek K., Fat­ma K. E., Di­lek D.” Ya­ra­lı­lar­dan 3’ünün ha­ya­ti teh­li­ke­si­nin bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Kam­yon sü­rü­cü­sü Er­dem Dağ­yol’un ise gö­zal­tı­na alın­dı­ğı be­lir­til­di. (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT