BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Molotofçular yakalandı

Molotofçular yakalandı

İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Cer­rah, İs­tan­bul’da araç yak­ma, mo­lo­tof­kok­tey­li at­ma ve kor­san gös­te­ri dü­zen­le­me olay­la­rı­na iliş­kin gö­zal­tı­na alı­nan 72 ki­şi­den 29’unun tu­tuk­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di.İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Cer­rah, İs­tan­bul’da araç yak­ma, mo­lo­tof­kok­tey­li at­ma ve kor­san gös­te­ri dü­zen­le­me olay­la­rı­na iliş­kin gö­zal­tı­na alı­nan 72 ki­şi­den 29’unun tu­tuk­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. Cer­rah, Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğün­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Te­rör ör­güt­le­ri had­le­ri­ni bil­sin, yok­sa bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi gü­ven­lik güç­le­ri ola­rak had­le­ri­ni bil­dir­me­ye de­vam ede­riz” de­di. Cer­rah, te­rör ör­güt­le­ri­nin İs­tan­bul hal­kı­na za­rar ver­me­si­ne ke­sin­lik­le mü­sa­ade et­me­ye­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT