BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Okulun kazanı bomba gibi patladı!

Okulun kazanı bomba gibi patladı!

Er­zu­rum’un Ya­ku­ti­ye il­çe­si­ne bağ­lı Ga­zi­ler Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Ha­lit Pa­şa İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda ka­lo­ri­fer ka­za­nı­nın pat­la­ma­sı so­nu­cu 1 öğ­ren­ci 8 ki­şi ha­fif şe­kil­de ya­ra­lan­dı.> Ay­han Tür­kez-Ah­met Ak­bu­ğa Er­zu­rum’un Ya­ku­ti­ye il­çe­si­ne bağ­lı Ga­zi­ler Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Ha­lit Pa­şa İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda ka­lo­ri­fer ka­za­nı­nın pat­la­ma­sı so­nu­cu 1 öğ­ren­ci 8 ki­şi ha­fif şe­kil­de ya­ra­lan­dı. Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Fev­zi Bu­dak, okul ka­lo­ri­fe­ri­nin de­ne­me amaç­lı ola­rak ya­kıl­dı­ğı­nı ve ya­kıl­dık­tan kı­sa bir sü­re son­ra pat­la­ma­nın ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­di. Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT