BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İzciler Taksim’e yürüdü

İzciler Taksim’e yürüdü

İs­tan­bul­lu iz­ci­ler marş­lar eş­li­ğin­de Tak­si­m’­e Cum­hu­ri­yet yü­rü­yü­şü yap­tıEl­le­rin­de Türk bay­rak­la­rı, Ata­türk pos­ter­le­ri ve fla­ma­lar bu­lu­nan iz­ci grup­la­rı­nın yü­rü­yü­şü sı­ra­sın­da İs­tik­lal Cad­de­si­’n­de­ki va­tan­daş­lar ve es­naf, iz­ci­le­re sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lun­du.
Reklamı Geç
KAPAT