BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NÖBETÇİ ECZANELER

NÖBETÇİ ECZANELER

AV­CI­LAR: Gü­lay 6940625 Kut­sal 5935483, BAĞ­CI­LAR: Arı 4335668 Ref­han 5507997, BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Er­soy 5558309 Hik­met 4412411 Çe­tin 6564572 Fa­tih 6430216 Bi­zim 4513017,AV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Gü­lay 6940625 Kut­sal 5935483, BAĞ­CI­LAR: Arı 4335668 Ref­han 5507997, BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Er­soy 5558309 Hik­met 4412411 Çe­tin 6564572 Fa­tih 6430216 Bi­zim 4513017, BA­KIR­KÖY: Ba­kır­köy Ha­yat 5700510 Ca­pa­cıty 5601016 Po­lat Ec­za­ne­sı 5710993 Ci­han 5733110 Sev­gi 5742363, BAY­RAM­PA­ŞA: Ye­ni Ko­so­va 5635047 Bir­gül 6179108, BE­ŞİK­TAŞ: Be­bek 2650257 Apak 2592991 Şi­fa 2823543 Se­vinç 2605087, BE­YOĞ­LU: Tak­sim Can 2520327 Bar­ba­ros 2386671 Çağ­la­yan 3694549, BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Yıl­dız 6070810 Uğur­gül 8523289 Öz­dal 8805820 Gü­neş 6898110 Fun­da 8816418 Do­ğan 8635310 Yi­ğit 8610772 Gon­ca 8524305 Atak­lı 6206884, ÇA­TAL­CA: Yü­cel 7891238 Zey­ni 7711689, EMİ­NÖ­NÜ: Ni­şan­cı 5161141, ESEN­LER: Atı­şa­lan 4304140 Mer­kez Şi­fa 6114050, EYÜP: Ner­gis 4271717 Eyüp Mer­kez 5639808 Mel­tem 3220488, FA­TİH: Bil­lur 5852278 Ma­vi 6326349 Yon­ca 5896623 Cem 4910624 Hor­hor 5250249, GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: De­niz 5354283 Şi­fa 5972421 İs­tan­bul 6505407 De­ğer 5782002 Nes­rin 6677134, GÜN­GÖ­REN: Cey­na 6106588 Uzay 5547273 Gül 5045486, KA­ĞIT­HA­NE: Çe­le­bi 2204144 Şen­dil 2701996 Nur­gün 2697542, KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Ka­ra­taş 6782159 Gül­can 4858880 Ocak 4719101 Ha­yat 5806137 Sağ­lık 4243832 Si­bel 6249177, SA­RI­YER: Alev 2295583 Ka­mer 2238024 Nur 2424248, Sİ­LİV­Rİ: Ay­lin 7286733 Ya­şam 7316038, ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Halk 2898669 Ka­vak 2133017 De­niz 3563325 Pe­tek 2307612, ZEY­TİN­BUR­NU: Atak 6648980 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 De­niz 3823878 Hey­be­li­ada 3518415 Ada 3814775, BEY­KOZ: Bey­koz 3236869 Gök­su 3321046 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126, KA­DI­KÖY: Ke­mal Ha­zar 3734072 Rey­han 3625705 Adak 3589359 Bu­ket 3603292 Ne­vin 3385949 Oni­ki­ler 5676258 Se­len 3856876 Def­ne 4492912 İn­ci 3393048 Yıl­dız 4500806 Me­li­sa 4554886 Şük­rü­bey 5748083, KAR­TAL: Lüt­fi­ye 3702922 Ce­mil 3872927 Sağ­lık 4514384 Do­ğan 5617373 Der­man 3777507 Me­li­ke 4881521 Zer­rin 3772552 Mu­rat 6612197, MAL­TE­PE: Pa­şa­oğ­lu 4276919 Al­tın­te­pe 3661573 Ada­te­pe 3990586, PEN­DİK: Göz­da­ğı 3799559 Mer­kez 4930343 Se­zer 3752324 El­van 3905702, SUL­TAN­BEY­Lİ: Ba­har 4966532, Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 De­va 7122023, TUZ­LA: Ha­le 4460225 Ege 4236111, ÜM­RA­Nİ­YE: Ih­la­mur­ku­yu 6128025 Ömür 3288704 Çek­me­köy 6417523 Fe­cir 6223711 Gök­çe 6324816 Ber­rin 3441937 Bü­yük Ec­za­ne 3295640 İs­tik­lal 3164553, ÜS­KÜ­DAR: Te­pe 4220703 Em­re 3329425 Har­dal 4435230 Gök­çe 4952815 Şeb­nem 4928987
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT