BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Eğirdir’de ikinci terör brifingi

Eğirdir’de ikinci terör brifingi

Ba­kan­lar Ku­ru­lu’na 4 sa­at sü­rey­le te­rör­le mü­ca­de­le bri­fin­gi ve­ren Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ; ikin­ci bri­fin­gi 4 Ka­sım Sa­lı gü­nü Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve il­gi­li ba­kan­la­ra Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu’nda ve­re­cek.> AN­KA­RA İHA Ba­kan­lar Ku­ru­lu’na 4 sa­at sü­rey­le te­rör­le mü­ca­de­le bri­fin­gi ve­ren Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ; ikin­ci bri­fin­gi 4 Ka­sım Sa­lı gü­nü Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve il­gi­li ba­kan­la­ra Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu’nda ve­re­cek. Er­do­ğan ve ba­kan­lar, te­rör­le mü­ca­de­le­ye ha­zır­la­nan ko­man­do­la­rın eği­ti­mi­ni ye­rin­de gö­re­cek. Bri­fin­ge Er­do­ğan’ın ya­nı sı­ra ba­kan­lar Ce­mil Çi­çek, Vec­di Gö­nül, Be­şir Ata­lay ve Meh­met Ali Şa­hin’in de ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Öte yan­dan 6 Ka­sım Per­şem­be gü­nü de Baş­ba­kan­lık’ta ‘te­rör’ zir­ve­si top­la­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95532
  % 1.54
 • 4.7537
  % -1.39
 • 5.5769
  % -0.33
 • 6.2528
  % -0.58
 • 188.187
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT