BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hüseyin Üzmez tahliye edildi

Hüseyin Üzmez tahliye edildi

“Ço­cu­ğun cin­sel is­tis­ma­rı” su­çun­dan Bur­sa 4. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­de tu­tuk­lu yar­gı­la­nan Ya­zar Hü­se­yin Üz­mez (76) ve 14 ya­şın­da­ki mağ­du­re B.ǒnin an­ne­si Li­va­ze Ç. tah­li­ye edil­di.> Os­man Akın BUR­SA İHA “Ço­cu­ğun cin­sel is­tis­ma­rı” su­çun­dan Bur­sa 4. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­de tu­tuk­lu yar­gı­la­nan Ya­zar Hü­se­yin Üz­mez (76) ve 14 ya­şın­da­ki mağ­du­re B.ǒnin an­ne­si Li­va­ze Ç. tah­li­ye edil­di. İs­tan­bul Ad­li Tıp Ku­ru­mun­ca ha­zır­la­nan “B.ǒnin be­den ve ruh sağ­lı­ğı­nın bo­zul­ma­dı­ğı” yö­nün­de­ki ra­por doğ­rul­tu­sun­da iki sa­nı­ğın tu­tuk­lu­luk ha­li­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ren mah­ke­me he­ye­ti, Üz­mez’e yurt dı­şı ya­sa­ğı ge­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116856
  % 0.23
 • 3.7716
  % -0.91
 • 4.6151
  % -0.97
 • 5.2351
  % -0.93
 • 161.284
  % -1.05
 
 
 
 
 
KAPAT