BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kaymakam evlenince eczaneye kavuştular

Kaymakam evlenince eczaneye kavuştular

Ela­zığ’ın Ağın il­çe­sin­de, kay­ma­kam-ec­za­cı ev­li­li­ği il­çe­ye ec­za­ne ka­zan­dır­dı.Ela­zığ’ın Ağın il­çe­sin­de, kay­ma­kam-ec­za­cı ev­li­li­ği il­çe­ye ec­za­ne ka­zan­dır­dı. 4 yıl öncesine kadar hizmet veren eczanenin kapanmasının ardından Ağın ilçesinde yaşanan ilaç problemi, Kay­ma­kam So­ner Zey­bek’in ec­za­cı Gül­han Gür­büz Zey­bek’le ev­len­me­si­nin ar­dın­dan çö­zü­me ka­vuş­tu. Kay­ma­kam Zey­bek’in ec­za­cı eşi Gül­han Gür­büz Zey­bek, eşi­nin il­çe­ye bir ec­za­ne açıl­ma­sı ge­rek­ti­ği fik­ri­ni söy­le­mesinden sonra harekete geçtiklerini be­lir­te­rek, aç­tık­la­rı ec­za­ne sa­ye­sin­de hem eşi­nin ya­nın­da ol­du­ğu­nu hem de işi­ni yap­ma im­ka­nı ya­ka­la­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Bu ara­da, il­çe­de 4 yıl ön­ce­si­ne ka­dar hiz­met ve­ren bir ec­za­ne­nin, mev­zu­ata uy­gun ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le fa­ali­yet­le­ri­nin dur­du­rul­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT