BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk genci öldüren Alman’a müebbet hapis

Türk genci öldüren Alman’a müebbet hapis

Al­man­ya’nın Du­ren şeh­rin­de Ha­lil Ça­buk’u öl­dü­ren Al­man Di­et­rich Frie­sen, ömür bo­yu ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.Al­man­ya’nın Du­ren şeh­rin­de Ha­lil Ça­buk’u öl­dü­ren Al­man Di­et­rich Frie­sen, ömür bo­yu ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Aac­hen Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde gö­rü­len da­va­da ha­kim Gerd Nohl, Frie­sen’i, ka­sıt­lı ola­rak adam öl­dür­mek­ten ömür bo­yu hap­se mah­kum et­ti. Nohl, yi­ne de Al­man ka­nun­la­rı­na gö­re Frie­sen’in iyi hal se­be­biy­le 15 yıl son­ra ser­best bı­ra­kı­la­bi­le­ce­ği­ni ha­tır­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT