BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD askerleri Irak’ı taksit taksit devrediyor

ABD askerleri Irak’ı taksit taksit devrediyor

Irak’ta Şi­ile­rin Va­sit eya­le­tin­de gü­ven­lik kon­tro­lü dün ABD or­du­sun­dan Irak­lı­la­ra geç­ti.Irak’ta Şi­ile­rin Va­sit eya­le­tin­de gü­ven­lik kon­tro­lü dün ABD or­du­sun­dan Irak­lı­la­ra geç­ti. Bu, 18 eya­let­ten olu­şan ül­ke­de de­ne­ti­mi Irak’a dev­re­di­len 13. eya­let ol­du. Va­sit’te gü­ven­li­ğin dev­re­dil­me­siy­le ABD as­ker­le­ri üs­le­ri­ne çe­ki­le­cek ve sa­de­ce ta­lep edil­me­si ha­lin­de ope­ras­yon­la­ra ka­tı­la­cak. Irak Mil­li Gü­ven­lik Da­nış­ma­nı Mu­vaf­fak El Ru­ba­i, bir­kaç haf­ta için­de Ker­kük ve Se­la­had­din’in dev­re­di­le­ce­ği­ni açık­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT